Organizator/ka

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki powstałe w 1871 roku w celu propagowania kultury muzycznej to pomysłodawca i pierwszy organizator ważnych do dziś imprez,  takich jak Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina czy Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. W ramach WTM działa Biblioteka, Archiwum i Muzeum, posiadająca jeden z najcenniejszych zbiorów muzykaliów XIX wieku liczący ponad 50.000 pozycji  (w tym ponad 4000 cennych rękopisów). Zbiór ten stanowi materiał źródłowy dla wielu wydań nutowych oraz prac badawczych nad dorobkiem polskiej kultury muzycznej. Jest też cenny dla artystów poszukujących nietuzinkowego materiału wykonawczego.