Organizator/ka

Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Stowarzyszenie Historyków Sztuki (SHS) to ogólnopolskie stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie i 12 oddziałami terenowymi. Zrzesza historyków sztuki, osoby pracujące w tym zawodzie oraz inne osoby, realizujące cele statutowe stowarzyszenia.

Zostało założone w 1934 jako Polski Związek Historyków Sztuki, w 1946 przekształciło się w Związek Historyków Sztuki i Kultury, a 6 lat później w Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

SHS organizuje sesje, objazdy, seminaria i odczyty. Wydaje własne publikacje (zwłaszcza materiały z sesji i seminariów SHS), a od 1950 wraz z Instytutem Sztuki PAN „Biuletyn Historii Sztuki”. Od 1952 prowadzi Bibliotekę Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. prof. Jana Białostockiego na Rynku Starego Miasta 27 w Warszawie.