Organizator/ka

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

SCEK jest placówką edukacji pozaszkolnej, miejscem przyjaznym i bezpiecznym, gdzie uczniowie warszawskich szkół mogą zdobywać wiedzę z różnych dziedzin, jak i rozwijać zainteresowania, pasje, talenty w unikalnych pracowniach prowadzonych przez Mistrzów. Zajęcia są finansowane przez m.st. Warszawa.

Nowatorskie rozwiązania w edukacji kulturalnej kształtują kreatywność oraz wrażliwość społeczną. Wspólnie z młodzieżą realizujemy wiele projektów artystycznych i edukacyjnych, a poprzez arteterapię wspieramy osoby niepełnosprawne intelektualnie. Upowszechniamy twórczość dzieci i młodzieży, a współpraca z artystami, instytucjami kultury, uczelniami wyższymi i pozwala utrzymać wysoki poziom oraz stałe poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców stolicy.