Organizator/ka

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie powstało w 1967 r. w miejscu urodzenia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, w setną rocznicę jej urodzenia. Mieści się przy ulicy Freta 16 w XVIII-wiecznej kamienicy, gdzie matka Marii prowadziła pensję dla dziewcząt.

Ekspozycję stałą tworzy obszerny zbiór oryginalnych notatek
i listów Marii Skłodowskiej-Curie, a także fotografii, dokumentów, mebli oraz rzeczy osobistych uczonej i jej rodziny. Fragment wystawy zaaranżowano na paryskie laboratorium Państwa Curie, w którym zaprezentowane są przyrządy pomiarowe, zaprojektowane przez Piotra Curie. Jest także salonik, w którym zgromadzono meble i pamiątki po rodzinie Skłodowskich, pochodzące z warszawskiego mieszkania brata uczonej oraz meble z ostatniego paryskiego mieszkania Madame Curie. Część ekspozycji upamiętnia noblistkę na znaczkach, medalach i banknotach. Wśród eksponatów znajdują się rzeźby autorstwa znanych polskich artystów.

Muzeum gromadzi zbiory, organizuje wystawy czasowe, wykłady, spotkania autorskie i wydarzenia artystyczne oraz prowadzi działalność wydawniczą. W ramach edukacji szkolnej organizowane są spacery varsavianistyczne śladami uczonej połączone z oprowadzaniem po wystawie stałej. Prowadzone są także lekcje biograficzne online, dostosowane do wieku i szkolnej podstawy programowej.

Muzeum organizacje wystawy czasowe, spotkania autorskie, wydarzenia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, a także prowadzi działalność wydawniczą.