Organizator/ka

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Prezydent m.st. Warszawy powołał w 2001 roku. Od tego czasu biuro nieprzerwanie dba o warszawskie zabytki. Od kilkunastu lat udziela dotacji na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji. Nadzoruje także prace przeprowadzane w historycznych kamienicach należących do miasta.

Zajmuje się edukacją młodzieży w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy, przygotuje materiały z tej tematyki dla nauczycieli. Od kilku lat organizuje spacery dla mieszkańców szlakiem kamienic wyremontowanych z miejskich funduszy.

Prowadzi i weryfikuje gminną ewidencję zabytków. Zajmuje się tworzeniem parków kulturowych oraz lokalizacją nowych pomników w stolicy.

W biurze działa zespół chroniący miejsca pracy twórczej warszawskich artystów.