Organizator/ka

Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim - jego początki sięgają czasów Księstwa Warszawskiego. Powołane zostało dekretem księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 2 IX 1808 r. pod nazwą Archiwum Ogólnego Krajowego. Ksiązę powierzył mu nie tylko Metrykę Koronną i Litewską, ale wszelkie najważniejsze akta państwowe. Obecnie zasób liczy ponad 312 tys. jednostek archiwalnych. Siedzibą AGAD jest Pałac Raczyńskich - miejsce o dużym znaczeniu historycznym (m.in. w czasie Powstania Warszawskiego budynek pełnił rolę szpitala).