zwiedzanie/wystawy

Zabytkowe szyldy z warszawskiej Starówki – metaloplastyczne dzieła sztuki

Plenerowa ekspozycja prezentuje oryginalne szyldy semaforowe z warszawskiego Starego Miasta. Szyldy podziwiać możemy na elewacjach staromiejskich kamienic, powstały one podczas odbudowy Starówki i zachowały się w większości w niezmienionym stanie. Stare Miasto zostało zrekonstruowane jako osiedle mieszkaniowe z szerokim zapleczem usługowym i kulturalno-oświatowym. Są to dzieła unikatowe, wzbogacające plastyczny wystrój elewacji i zabytkowy charakter przestrzeni staromiejskich. Na wystawie poruszany jest również temat metaloplastyki w kontekście zabytkowej reklamy i detalu historycznych starówek w Polsce.

https://um.warszawa.pl/waw/zabytki