pokazy filmowe

Prezentacja multimedialna wystawy Pamięć Świata. Pamięć Polski. Pamięć Warszawy

Akta Biura Odbudowy Stolicy to unikat. Nic dziwnego, że trafiły na listę programu „Pamięć Świata” UNESCO, czyli do zbioru najcenniejszych i najważniejszych dokumentów wytworzonych w dziejach ludzkości. Co takiego kryją i dlaczego zasłużyły na docenienie na arenie międzynarodowej? Wyjaśnia to prezentacja multimedialna wystawy Pamięć Świata. Pamięć Polski. Pamięć Warszawy. Jej lwia część dotyczy Biura Odbudowy Stolicy oraz innych inicjatyw zmierzających do powojennej odbudowy pozostałych zabytków polskiej stolicy.