zwiedzanie/wystawy

Biuro Odbudowy Stolicy

Prezentacja przechowywanych w Archiwum Państwowym w Warszawie unikatowych materiałów dotyczących podźwignięcia Warszawy ze zniszczeń, a w szczególności dokumentacji z Biura Odbudowy Stolicy (BOS), wpisanej na międzynarodową listę programu „Pamięć Świata” UNESCO. Jest to zbiór najcenniejszych i najważniejszych dokumentów wytworzonych w dziejach ludzkości. Archiwum BOS trafiło na tę prestiżową listę jako unikatowe dzieło konserwatorskie i architektoniczne, zrealizowane w imię przeciwstawienia się intencji nazistów głoszącej, iż „Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”. Odbudowa stolicy na taką skalę była ewenementem na skalę światową i złamała żelazną do tamtej pory zasadę, że zabytków się nie odbudowuje. Na wystawie będzie okazja zaopatrzyć się w ulotki i inne materiały dotyczące BOS.